มอบความอุ่นใจให้กับ
ผู้สวมใส่และคนที่คุณรัก

ด้วย "ล้มLook" สายรัดแจ้งเตือน
การล้ม

ผู้สูงอายุ เสียชีวิตจากการหกล้ม

เฉลี่ยวันละ

4

คน

จากสถิติปี 2565 พบว่าใน 1 วัน ผู้สูงอายุไทย 4 คน
เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากการล้ม
(อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข)

การพลัดตก หกล้ม
คือปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดมากที่สุดในผู้สูงอายุ แต่หากเกิดการล้มแล้ว ยิ่งพบเจอ และถึงมือแพทย์ได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี

แม้ว่าคุณจะอยู่ไกล
หรือใกล้ก็อุ่นใจ

ด้วย "ล้มLook"
สายรัดแจ้งเตือนการล้ม

สนใจทดลอง

เทคโนโลยีนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ช่วย Look คนที่คุณรัก

เทคโนโลยีนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ในรูปแบบ Wrist band
เมื่อผู้สูงอายุล้ม จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อให้จัดส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน
ไปรับผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุโดยทันที เพื่อให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุด

เทคโนโลยีนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ในรูปแบบ Wriest band เมื่อผู้สูงอายุล้ม จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อให้จัดส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน ไปรับผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุโดยทันที เพื่อให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุด

สนใจทดลอง

นำร่องประชาชนในสามจังหวัด
เชียงใหม่ ลำพูน และชุมพร

วิธีการใช้งาน

01

ตรวจจับการล้ม

เครื่องจะส่งการแจ้งเตือนพร้อมตำแหน่งของผู้สวมใส่ ไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน

02

ส่งการแจ้งเตือน

เครื่องจะส่งการแจ้งเตือนพร้อมตำแหน่งของผู้สวมใส่ ไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน

03

ช่วยเหลือ

ทีมช่วยเหลือเข้าหาผู้สวมใส่อุปกรณ์ทันที

04

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เครื่องจะส่งการแจ้งเตือนพร้อมตำแหน่งของผู้สวมใส่ ไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน

05

นำส่งโรงพยาบาล

เครื่องจะส่งการแจ้งเตือนพร้อมตำแหน่งของผู้สวมใส่ ไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน

มอบความอุ่นใจให้กับผู้สวมใส่
และคนที่คุณรัก โดย

เปิดรับหน่วยงานหรือองค์กร
ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคในโครงการ กรุณาคลิก

สนใจทดลอง