PNKG Recovery and Elder Care

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

080-910-2124

ติดต่อสอบถามโทร

PNKG Recovery Center

"เพราะ ทุกนาที มีความหมาย
เราจึงอยากให้เค้าแข็งแรง และพึ่งพาตัวเองได้
อย่างมีความสุข"


ศูนย์ฟื้นฟูดูแลร่างกายผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมอง เส้นเลือดในสมอง ตีบ แตก ตัน
โรคทางระบบประสาท ฟื้นฟูหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก และภาวะถดถอยทางร่างกาย
ด้วยวิธีการฟื้นฟูแบบฉบับญี่ปุ่น (Kaigo-Do)
ที่ออกแบบแผนการฟื้นฟูรายบุคคลร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งไทยและญี่ปุ่น
(นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ แพทย์ พยาบาล
ทีมนักดูแล นักจิตวิทยา และญาติผู้ป่วย) เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรง และมีความสุข

บริการของเรา

* ราคา และโปรแกรมการรักษาเป็นไปตามแต่ละบุคคล ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดผ่าน Lineแพ็กเกจและโปรโมชั่น

อะไรคือ Kaigo-do

การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ (Kaigo-do) เป็นการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยมีผู้ดูแล (Care Giver) คอยสังเกตุอย่างใกล้ชิด และจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำเองได้เท่านั้น

โปรแกรมรักษาเฉพาะบุคคล

เพราะผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละคน มีความต้องการแตกต่างกัน เราจึงต้องออกแบบโปรแกรมรักษา ร่วมกับแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญคือครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพราะเราคือ "ทีมเดียวกัน" เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งทางร่างกาย และจิตใจของผู้เข้ารับการรักษาอย่างดีที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ฟื้นฟูร่างกาย
ด้วยกระบวนการดูแลตามแบบฉบับญี่ปุ่น
ที่ออกแบบร่วมกัน ระหว่างแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญ และครอบครัว
เพื่อผลการฟื้นฟูที่ดีที่สุด

เราพร้อมดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์ Kaigo Do จากญี่ปุ่น

Kaigo-do ศาสตร์แห่งการดูแลในแบบฉบับของญี่ปุ่น

Kaigo-do
ดูแลผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง โรคกระดูก แบบรายบุคคล เพื่อให้ฟื้นฟูได้เร็วที่สุด
บริการของเรา

ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้น
การดูแลแบบไปเช้า เย็นกลับ
Home Evaluation Service

PNKG Recovery Center ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง กรุงเทพ สมุทรปราการ
การเดินทาง

การเดินทางมายัง
PNKG Recovery Center

ข่าวสารและบทความ

No items found.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line
"เราร่วมออกแบบ โปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมร่วมกับ คุณ และครอบครัว"

เราเชื่อว่าการดูแลที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล คือหัวใจของการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

ผลการฟื้นฟู 2 สัปดาห์

สามารถลุกขึ้นได้โดยปราศจากการให้ความช่วยเหลือจากผู้ดูแล

TUG (Time Up and Go Test)

ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถในการเดิน เพื่อดูคุณภาพการเดินและการหมุน

บทสัมภาษณ์จากผู้เข้ารับการฟื้นฟู

หลังจากมีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คุณธงชัยได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่น (Kaigo-do)
ซึ่งสามารถช่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันแบบพึ่งพาตัวเอง
เป็นหลักได้ดียิ่งขึ้น

5 หัวใจหลักในการฟื้นฟูให้ได้ประสิทธิภาพ

เรามี 5 หัวใจหลักในการฟื้นฟูผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ใช่แค่การดูแลทางกายภาพ ที่ PNKG Recovery Center เราคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วที่สุด

ได้รับน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวัน (1,500 มล.)
ได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ (เดินวันละ 2 กม.)
ได้รับสารอาหารครบถ้วนภายใน 1,500 kcal (ขึ้นอยู่กับบุคคล)
ได้รับการดูแลให้ขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ
ได้รับพิจารณาลดยาโดยแพทย์ เมื่อสภาวะร่างกายเข้าสู่เกณฑ์ดี

Home Evaluation Service : ปรับปรุงบ้านของคุณให้เอื้อต่อการฟื้นฟู

กลับบ้านแล้วก็สามารถฟื้นฟูต่อได้ หลังจากจบโปรแกรมการฟื้นฟูทางศูนย์ยังมีการให้บริการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูในระยะยาว การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ การวางแผนการฝึกร่างกายหลังจากปรับปรุงบ้าน เพื่อให้บ้านของคุณช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

พวกเรายินดีให้คำปรึกษา

เพราะผู้ทั้งสุขภาพ "กาย" และ "ใจ" ของผู้เข้ารับการรักษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคน

ปรึกษาเราที่นี่